Ultimate Arms Lazzeroni ® 7.82/.308 Warbird ® Mountain Lite Rifle
7.82/.308 Warbird ® Lazzeroni ®

Ultimate Arms Mountain Lite Rifle

  • Chambered in Lazzeroni® 7.82/.308 Warbird®
  • 26” Barrel
  • 1 in 12 Twist

This center feed, medium weight rifle is made from 416 stainless steel. It has an M16 extractor and a helical cut bolt. Standard features include a 26″ stainless steel button rifled barrel with a #4 medium contour, six flutes, and a removable muzzle break. Flagship is 7.82/.308 caliber but built in all long action calibers.

All Ultimate Arms Mountain Lite rifles are built with our new Warrior Mountain Lite® action. All actions are drilled and tapped for scope mounts.

Many other long action calibers and custom work are available through our custom shop.

Warbird ® is a registered trademark of Lazzeroni ® Inc.

Please allow 30-60 days or less for Ultimate Arms, LLC to build your custom pistol or rifle. Prices and availablilty subject to change without notice.

Ultimate Arms Lazzeroni ® 7.82/.308 Warbird ® Mountain Lite Rifle

$5899.95

Order Now

 

UA is Ultimate Arms, LLC.

 

Custom Mde in the U.S.A.

 

If you have any special requests, or would like more information about our custom made firearms, please get in touch with us. We will be more than glad to be of service to you

Call or Email Ultimate Arms to Reserve Yours Today!
UAarms@hotmail.com
ricku1911@gmail.com